ระบบซื้อขายสินค้าวิทยาศาสตร์ผ่านมือถือ

ระบบซื้อขายสินค้าวิทยาศาสตร์ผ่านมือถือ

Scicatalog เป็นแอพพลิเคชั่น ทั้งในระบบ Android และ Ios ที่เป็นการรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากผู้จำหน่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ